พุธ. พ.ย. 25th, 2020

จาเรด เลโต ไม่พอใจกับวอร์เนอร์ฯ สร้างหนัง โจ็กเกอร์ อีกฉบับ