พุธ. พ.ย. 25th, 2020

โรงภาพยนตร์ สกาล่า ปิดกิจการหลังจากดำเนินกิจการมานานกว่า 40 ปี